Állásajánlat – Zenész

Közzétéve: 2019. november 10.
Érvényesség: Visszavonásig
Állapot: Érvényes, pályázható
Teljes felhívás, mellékletekLetöltés

A Szironta Együttes, mint Magyarország egyik meghatározó harangegyüttese, pályázatot hirdet

ZENÉSZ (handbell, melodychime)

munkakör betöltésére az Mt. szerinti munkaviszony keretében.

A Szironta Együttes a pályázóval az évadra (2020. augusztus 31-ig) szóló határozott idejű szerződést köt 3 hónap próbaidő kikötésével. A megkötött munkaszerződés korlátlanul meghosszabbítható, határozatlan idejűvé alakítható.

Foglalkoztatás jellege:
A pályázót a Szironta Együttes az Mt. szerint részmunkaidős (heti 10 órás) jogviszonyban, 3 havi munkaidőkeretben történő időbeosztással foglalkoztatja. A munkaidőkeretet a munkáltató a munkaviszony létesítésekor fennálló egyéb munkaviszony(ok)ra való tekintettel tervezi.

A munkavégzés helye:
Fejér megye, 2456 Besnyő, Viola utca 5.

A munkakörbe tartozó, illetve megbízással járó lényeges feladatok:
A felvételt nyert művész a szerződésében vállalt művészi munkakörének megfelelően, a művészeti igazgató irányítása, utasítása szerint végzi munkáját. Köteles a Szironta Együttes által használt handbellekkel és melodychimeokkal kapcsolatos tudását, technikai felkészültségét olyan szinten tartani, hogy a vele szemben támasztott legmagasabb művészi követelményeknek maradéktalanul meg tudjon felelni. A próbákon a szólamának technikai ismeretével szükséges megjelennie.

Várható havi bruttó alapkereset:
80.000 Ft (a munkáltató a munkába járás költségét téríti.)

Pályázati feltételek:
• A Szironta Együttes próbajátékán és a zenei készséget, ismereteket mérő felvételi eljárásában való sikeres közreműködés
• Ritmusérzék
• Stabil kottaolvasási készség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Magasabb zenei végzettség
• Hangszerismeret (elsősorban ütőhangszer vagy zongora)
• Zenekari tapasztalat, aktív hangszerkezelés
• Környékbeli lakó- vagy tartózkodási hely

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• A pályázó szakmai-zenei életútját bemutató fényképes önéletrajz
• Releváns végzettséget (zeneművészeti alap-, közép- vagy felsőfokú képesítés) tanúsító bizonyítvány(ok) másolata.
• Motivációs levél
A munkakör az Igazgatóság döntését követően, de legkorábban 2020. január 14-től tölthető be.

A pályázat benyújtására jelen felhívás visszavonásáig, folyamatosan van lehetőség, melyet kizárólag elektronikus úton, a job@szironta.hu e-mail címen keresztül fogadunk. Kérjük, hogy pályázat küldése esetén a tárgy mezőben a „Zenész 2020.” szöveget feltüntetni szíveskedjen!

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati feltételeknek megfelelő pályázót a pályázat benyújtását követően személyes meghallgatásra és próbajátékra hívja az együttes Igazgatósága. Az első próbajáték legkorábbi időpontja 2020. január 6-13. között várható, ezt követően a jelentkezések függvényében határoz meg próbajátékot az együttes.

A próbajáték anyaga:
(A violinkulcs G hangja (második vonal) G6-tal jelölt.)
G. Verdi: La Traviata – Libiamo ne’ lieti calici (Brindisi)C7, D7, Eb7, F7 hangok
Balázs Oszkár: Három magyar népdalG6, A6, B6, H6 hangok
Bródy János: Micimackó (első 56 ütem) – a violinkulcs szabadon választott 2-4 hangja
D. Sosztakovics: II. Jazz szvit keringő – a próbajátékon meghatározott hangok
További 1 zenemű, mely a próbajátékon a prima vista szólal meg.
A próbajátékon zenei kíséretet biztosítunk.

A próbajáték mellett egy személyes interjúra is sor kerül, melyben leendő munkatársunk motiváltságát, elvárásait, zenei képességeit mérjük fel.
A próbajáték és interjú várható időtartama 2-3 óra.

A pályázat elbírálásának határideje: A beérkezett pályázatokat folyamatosan bíráljuk el, állásajánlatunk visszavonásig érvényes.

A betöltendő munkakörrel kapcsolatos egyéb lényeges információk:
A Szironta Együttes a 2019/2020-as évadban közel 200 zenei program megvalósítását vállalta. A programokból 80 önálló koncert valósul meg. A munkáltató célja olyan zenészbázis építése, amellyel a bővülő koncertigények, párhuzamos koncertmegvalósítások is biztosíthatók. Leendő munkavállalónktól havi szinten átlagosan 1-2, az évadban összesen 12-15 koncertközreműködést, valamint az egy hónapra előre tervezett és egyeztetett próbaalkalmakon való felkészült megjelenést várjuk el. Próbáink heti rendszerességgel Besnyőn zajlanak, átlagosan 4-6 órát vesznek igénybe hetente. Az évad zárásaként az együttes nemzetközi turnét tervez, melyen szintén kérjük leendő munkatársunk közreműködését.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ – kizárólag írásban – a job@szironta.hu e-mail címen kérhető.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close