Adatvédelmi és jogi feltételek

A Szironta Együttes elkötelezett az adatok védelme mellett. Megértjük, hogy az Ön személyes adata fontos Önnek, így az Ön személyes adatai felhasználásának és megosztásának a védelme a fontos a Szironta Együttes számára is. Emiatt az alábbiakban tájékoztatjuk arról, hogy miképp védjük meg a ránk bízott személyes adatait és hogyan léphet kapcsolatba velünk a személyes adatai vonatkozásában. Felhasználási feltételink összhangban vannak az Európai Unió GDPR (2016/679. sz.) rendeletével (“GDPR”) és az érvényes magyar adatvédelmi jogszabályokkal.
Az adatkezelő:
Az Info tv. (2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkezéseiből eredően az adatkezelő, a honlap fenntartója és üzemeltetője a Szironta Együttes (székhelye: 2456 Besnyő, Viola utca 5, adószáma: 18501472-2-07, nyilvántartási száma: 07-02-0002426)

Ha adatvédelmi és titoktartási irányelveinkkel kapcsolatban kérdése van, várjuk megkeresését:

  • Telefonszám: +36 25 222 111
  • Telefax: +36 25 222 120
  • Adatvédelmi tisztségviselő: Sólyom Balázs
  • E-mail: iroda@szironta.hu

Azzal, hogy belépett oldalunkra (továbbiakban “weboldal”), magára nézve kötelező jelleggel elfogadja az adatvédelmi és jogi feltételeinket. Amennyiben jelen feltételekben rögzítettekkel nem ért egyet, úgy a honlapot nem látogathatja. Szervezetünk, együttesünk nem ismerete sem mentesíti Önt a felhasználási feltételek elfogadása alól.
A weboldalakon, és ezen szerverre linkelt minden egyéb aloldalon (a továbbiakban együttesen “lap”) található tartalom a Szironta Együttes és ezen szervezet tagjainak (továbbiakban “laptulajdonos”) szellemi tulajdona. Amennyiben a lapon ettől eltérő tartalom kerül fel, ott a szellemi jog tulajdonosát a laptulajdonos közzéteszi.

Az információ pontossága
A laptulajdonos pontos, jogilag megengedett és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból eredő semmilyen kárért felelősséget nem vállal. Amennyiben az oldalunkon olyan információt talál, amely véleménye szerint sérti mások személyiségi jogait, kérjük, küldjön egy e-mailt, hogy a jogsértés tényét ellenőrizzük és valós jogsértés esetén a jogsértést megszüntessük. Akkor is kérjük, hogy küldjön levelet nekünk, ha honlapunk felhasználási feltételeitől eltérő felhasználást tapasztal valahol. Ekkor a forrás pontos helyét is közölje.

A felhasználó felelőssége
A laptulajdonos nem járul hozzá, hogy a honlapon található elérhetőségi információkat üzletszerzési célokra (így különösen kéretlen levél, hirdetések közzététele, adatbázisban letárolás, stb.) felhasználja. A Szironta Együttes nem vállal felelősséget a lapjairól elérhető fájlok miatt bekövetkező károkért (vírus stb.), azonban mindent elkövet, hogy a honlapról csak ellenőrzött és biztonságos tartalom legyen elérhető.

A szerzői jogok
Az oldalunkon elhelyezett hang- és videofájlok a szervezet saját vagy megbízott által készített, saját tulajdonú hang- illetve képanyagai, így a szerzői jog kizárólagos tulajdonosai. A laptulajdonos a Creative Commons Legal Code 2.5 Nevezd meg! – Ne add el! – Ne változtasd! licensze alapján enged hozzáférést anyagaihoz, jelen feltételeket is figyelembe véve. A laptulajdonos előzetes és bizonyíthatóan tőle származó (pl. írásos) engedélye nélkül tilos a lap egészének vagy részének (szöveg, grafika, fotó, audió- vagy videoanyag, eljárás, stb.) feldolgozása és/vagy értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználása céljából – merevlemezén elmentheti és/vagy kinyomtathatja, de ez a jog sem jogosítja fel arra, hogy az így többszörözött részt továbbterjessze, adatbázisban letárolja, letölthetővé tegye vagy kereskedelmi forgalomba hozza. Ez alól kivételt képeznek a külön jelölt sajtónyilvános fotók és írásos anyagok, mert ezeket korlátozás nélkül használhatja olyan megjelenésekhez, melyben együttesünkről van szó.
A Szironta Együttes lapjai teljes egészében – beleértve hirdetéseket, reklámokat, bannereket stb. – együtt szerzői jogvédelem alatt állnak. Így azokból bármilyen részt kivágni, az így keletkező részt nyilvánossághoz újraközvetíteni csak a Creative Commons Legal Code 2.5 Nevezd meg! – Ne add el! – Ne változtasd licenszében rögzítettek szerint lehet, de tilos a laptulajdonos előzetes és bizonyíthatóan tőle származó engedélye nélkül a lapot tükrözni (azaz a lap tartalmát más webhelyen elérhetővé tenni) még változatlan formában is.
A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A laptulajdonos követelheti a jogsértés megszüntetését, esetleges és igazolható kárának megtérítését. A lapról híreket, információkat átvenni csak a lapra való egyértelmű hivatkozással lehet és csak azzal a feltétellel, hogy ha nem módosítja az átvett információt és a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A magánéleti- és személyes adatok biztonsága
A laptulajdonos kijelenti, hogy a lapok látogatásakor a magánélet- és személyes adatok védelem érdekében semmilyen személyes adatot nem gyűjt és nem rendszerez. A lapok látogatásakor felhasználók IP címe vagy hostja a honlapot kiszolgáló szerveren rögzítésre kerül, azonban ezen adatgyűjtés csak statisztikai célokat szolgál és ellenkező hatósági megkeresésig senki számára ki nem adható. A Szironta Együttes kijelenti azt is, hogy amennyiben a honlap használatából eredően bármilyen személyes adat birtokába jut (különösen a név, cím, e-mail cím stb.), az csak az adatközlésnek megfelelő célra használja fel. A Szironta Együttes biztosítja összes látogatóját, hogy a tudomására jutott személyes adatokat harmadik fél részére sem térítésért, sem térítésmentesen nem adja át. A Szironta Együttes hatósági megkeresésére korlátozásmentesen együttműködik a hatóságokkal adott személy személyazonosságának kiderítése érdekében.

Cookies (Sütik)
A honlap bizonyos részei sütiket (cookies) használnak. Ezek olyan – személyes adatot nem tartalmazó – fájlok, melyeket a honlapunk küld a böngésző részére a célból, hogy későbbi látogatásakor azonosítani tudjuk Önt. Ezen fájlok nem alkalmasak arra, hogy számítógépén kárt okozzanak, arról adatot gyűjtsenek. Ezek szövegfájlok, nem futtatható állományok. Amennyiben Ön mégsem szeretne sütiket fogadni, lehetősége van böngészőjében ezt a lehetőséget letiltani, kérjük nézze meg böngészője súgófájlját! A lapok sütik fogadása nélkül is elérhetőek.
Ezeket az adatokat szerverünk maximum 30 napig tárolhatja. Az adatkezelésünk jogalapja: az Ön önkéntes hozzájárulása. Ha nem ért egyet az adatgyűjtéssel, Ön a hozzájárulását a jövőre nézve bármikor megszüntetheti.

Statisztikai célok
A Szironta Együttes lapjainak látogatásakor kizárólag statisztikai célokra az alábbi adatokat gyűjti be a kiszolgáló szerver: A látogató IP címe alapján azonosított ország, a használt böngészű típusa és verziója, operációs rendszere verziója, képernyő-beállítási tulajdonságok, különös tekintettel a felbontásra. Ezen adatokat anonim módszerrel, statisztikai célokra a kiszolgáló szerver összesíti. Az adatok elemzésével információt kaphatunk látogatóink szokásiról, ezáltal még élvezhetőbb, még jobban személyre szabott honlapot fejleszthetünk.

Külső hivatkozások
A Szironta Együttes felhasználási feltételei és adatvédelmi elvei kizárólag a honlapot kiszolgáló tárhelyen elérhető domainre és az az alá tartozó aldomaineken tárolt tartalomra terjednek ki, azonban oldalunkon külső helyekre mutató hivatkozások is találhatók (pl. YouTube, Facebook stb.). Ezen felhasználási feltételek és adatvédelmi elvek nem terjednek ki a külső hivatkozásokon elérhető webhelyekre és webtartalmakra, valamint a Szironta Együttes nem is köteles a külső linkek tartalmát ellenőrizni, így azért felelősséggel sem tartozik.

Átdolgozások, javítások
A Szironta Együttes bármikor, külön értesítés nélkül felülvizsgálhatja adatvédelmi- és felhasználási feltételeit. Amennyiben azokban változtatást eszközöl, a közzététel helye ez a weboldal. A javított változat a közzétételtől hatályos, ezért javasoljuk, hogy időszakosan látogassa ezt az oldalt, hogy naprakész legyen adatvédelmi- és felhasználási feltételeinkből.

A CC2.5 BY-NC-ND licensz alapján némely jog fenntartva!

Amennyiben Ön szerint nem felelünk meg az Általános Adatvédelmi Rendeletnek, vegye fel a kapcsolatot velünk vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c)

Szironta Együttes
Jóváhagyva: 2019. július 13.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close